Latihan belajar pas ganjil kelas 7 smp

Latihan Tes Belajar Matematika


1. Hasil dari 28 + 7 x (-5) adalah....
   A. 245
   B. -7
   C. 7
   D. -245
2. Hasil penyederhanaan dari adalah...
    A. 5^9
    B.  5^5
    C. 5^12
    D. 5^10
3. Hasil penyelesaian dari  adalah . . . .
    A. 345
    B. 16809
    C. 343
    D. 16807
4. Tentukan hasil penjumlahan dari    adalah . . .
     A. 3/3
     B. 8/24
     C. 2/3
     D. 7/24
5. Hasil dari   adalah . . . 
    A. 2/12
    B. 1/24
    C. 4/24
    D. 1/12

6. Himpunan bilangan prima antara 10 dan 30 adalah . . . .
    A.  {11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29}
    B. {11, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 29} 
    C. {11, 13, 17, 19, 23, 27, 29}
    D. {11, 13, 17, 23, 29}

7. Jika P= {huruf pembentuk kalimat “SAHABAT SAYA BAIK SEKALI”}, maka nilai n(P) adalah….
        A. 10
        B. 15
        C. 12
        D. 21
8. Jika A = {ayam, burung, bebek, angsa, itik} dan B = {kucing, kuda, sapi, ayam}, maka
13. Tentukan koefisien dari persamaan berikut 10x + 3 
      A. x
      B. 10
      C. 3
      D. 10x
14.Mana yang contoh persamaan linear satu variabel…
15. Tentukan pengganti variabel yang tepat  dari persamaan berikut 2x – 3= 4, jika x adalah bilangan pecahan…
        A. 2/7
        B. 7/2
        C. 2/2
        D. 14/2
16. Penyelesaian dari 4k + 5 = 3k + 9 adalah…
      A.    2         B. 4          C. 7      D. 14
17. Penyelesaian dari persamaan x – 3 = 7 adalah…
      A.    12        B. 10        C. 11     D. 9
18. Penyelesaian dari persamaan 12x = 48 adalah…
      A.    2         B. 4          C. 8      D. 12 
19. Penyelesaian dari pertidaksamaan x + 12 > 16 adalah…
      A.    x > 16     B. x > 4     C. x < 4      D. x < 16

20. 
close