Penyelesaian Contoh-contoh Soal SPLDV

Penyelesaian Contoh-contoh Soal SPLDV|contoh soal spldv, persamaan px - 5y, nilai p yang memenuhi, diketahui sistem persamaan
Penyelesaian Contoh-contoh Soal SPLDV(Sistem Persamaan Linear Dua Variabel)
1. Penyelesaian Persamaan px - 5y = 3p adalah (2, 1). Nilai p yang memenuhi adalah . . . .
2. Diketahui sistem persamaan ax - by = -2 dan 2bx + ay = 20. Jika himpunan penyelesaian SPLDV tersebut (2, 4), maka nilai 2a - b adalah . . . .
3. Diketahui sistem persamaan berikut. 
10x - 4y = -2
5x + 3y = 14
Himpunan penyelesaian dari SPLDV tersebut adalah . . . .
4. Penyelesaian dari sistem persamaan linear 2x + 3y = 18 dan 2x - y = 2 adalah x dan y. Nilai 2x - 3y adalah . . . .
5. Jika (x1, y1) merupakan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x + 5y = 12 dan x + 4y = 15, maka nilai dari 5x1 + 3y1 adalah . . . .
Jawaban
penyelesaian-contoh-contoh-soal-spldv
penyelesaian-contoh-contoh-soal-spldv
close