Tentukan nilai desil ketiga setiap data berikut

Tentukan nilai desil ketiga setiap data berikut|nilai desil ketiga, tentukan desil ketiga-Nya, nilai desil dari 8 3 7 9 Tentukan nilai Desil ketiga setiap data berikut. 
a.) 8, 3, 7, 9, 1, 8, 7, 5, 9, 3, 8, 3, 1 
b.) 6, 2, 8, 1, 9, 2, 7, 4, 9, 5, 8, 2, 7, 9, 8
Tentukan_nilai_desil_ketiga_setiap_data_berikut

Jawaban 

a.) Urutkan : 1, 1, 3, 3, 3, 5, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9
     D_3 = Nilai data ke (3(13+1))/10 
     D_3 = Nilai data ke (3(14))/10 
     D_3 = Nilai data ke 4,2 
    Karena bentuknya desimal, sehingga menjadi :
     D_3 = x_4 + 0,2(x_5 - x_4 ) 
     D_3 = 3 + 0,2(3-3) 
     D_3 = 3 + 0,2(0) 
     D_3 = 3 + 0 
     D_3 = 3 

b.)  Urutkan : 1, 2, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9 
      D_3 = Nilai data ke (3(15+1))/10 
      D_3 = Nilai data ke (3(16))/10 
      D_3 = Nilai data ke 48/10 
      D_3 = Nilai data ke 4,8 
     Karena bentuknya desimal, sehingga menjadi : 
     D_3 = x_4 + 0,8(x_5 - x_4 ) 
     D_3 = 2 + 0,8(4-2) 
     D_3 = 2 + 0,8(2) 
     D_3 = 2 + 1,6 
     D_3 = 3,6
close